Thịt bò nhập khẩu giá sỉ

 

Wagyu Úc

Thịt bò Wagyu Úc Nhập khẩu

Thịt bò Wagyu Úc Striploin(NK)
Thịt bò Wagyu Úc - RibEye(NK)
Thịt bò Wagyu Úc - Tenderloin(NK)