Thịt bò nhập khẩu giá sỉ

 

Central Meat (CAG)

Thịt bò Úc Central Meat

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào tháng 6 năm 1960, khi Earl L. Edmonson bắt đầu một doanh nghiệp có tên Central Food Service Inc.

Bắp bò Úc
Thăn ngoại bò Úc Kilcoy (NK)
Đầu thăn ngoại Bò Úc Cube roll(NK)